محصولات خودرو لیفان

لیفان 620(1800سی سی )

دریافت کاتالوگ

       لیفان ایکس 60

   دریافت کاتالوگ

                                   لیفان ایکس 50

                           دریافت کاتالوگ

لیفان 820

دریافت کاتالوگ

  

 

                   

          

 

محصولات خودرو جک

جی ۵ ( ۱۵۰۰ سی سی )

دریافت کاتالوگ

             جی ۵ (۱۸۰۰ سی سی )

       دریافت کاتالوگ

                             جک اِس ۵ دنده ای و اتوماتیک

                   دریافت کاتالوگS5/MT

                   دریافت کاتالوگS5/AT

جک اس 3

دریافت کاتالوگ

جک جی 4

 دریافت کاتالوگ